Bedömning av ojustheter

För att bedöma det fysiska spelet så har domarna ett antal kriterier att utgå från – dessa kriterier är såklart en central del i de domarutbildningar som genomförs runt om i landet. Regeln som anger vad som är tillåtet samt vad som inte är tillåtet är regel 8:1 – 8:10.

För att underlätta i utbildningar och utvärderingar av situationer så har vi sammanställt en matris som översiktligt beskriver vad som ska bedömas.

Hur schemat ska läsas:

Grundprincipen är att graden av “allvarlighet” i den ojusthet som begås ökar från vänster (minst allvarligt) till höger (mest allvarligt), dvs från grönt till rött. Det är därmed som grund, mer allvarligt att attackera en motspelare från sidan än rakt framifrån, det är mer allvarligt med en ojushet mot ben/skottarm än mot överkroppen. Med “mer allvarligt” avses här “en situation som ska bestraffas” mer strängt än situationen den jämförs mot.

För att komma fram till rätt verktyg att använda i en situation så måste i princip alla beslutskriterier beaktas. Anledningen till det är dynamiken och effekten ALLTID måste vara en del av beslutsprocessen.

Bedömning med hjälp av kriterierna

  1. Det första som man alltid bedömer är positionen, var det framifrån, bakifrån eller från sidan?
  2. Vilken del av kroppen var det som blev utsatt för ojustheten – Överkropp (dvs från midjan upp till hals), arm/ben eller ansikte/hals/huvud?
  3. Hur var dynamiken (se nedan för förklaring) i ojustheten – Låg, mellan, hög eller agressiv/vårdslös?
  4. Sist men inte minst effekten – Liten, mellan, stor eller mycket stor?

Innan vi går vidare och tittar på klippen så behöver vi förstå det 3:e och 4:e kriterierna lite bättre – Dynamik och Effekt!

Dynamik: Det finns 2 saker som kan skapa dynamik i den här kontexten:

  • Intensiteten med vilken ojustheten begås, dvs kraften och agerandet från den spelaren som begår ojustehten, t ex ett väldigt hårt slag är samma sak som hög eller kanke t om agressiv i termer av dynamik;
  • En ojusthet som begås när motståndaren är i full fart, dvs springer fort eller är i luften.

Effekt: Effekten av ojustheten ska bedömas utifrån:

  • påverkan av kropps- och bollkontroll – har spelaren kontroll över sin kropp?
  • Reduktion eller förhindrande av motspelaren att förflytta sig?
  • Förhindrande av fortsatt spel – är det möjligt för motståndaren att spela bollen eller ta ett skott på mål?

Dynamik och effekt är de viktigaste kriterierna att förstå – anledningen till det är att om det varken är dynamik eller effekt i en ojusthet så kan ojustheten aldrig bedömas under regel 8:3 – 8:6 utan då faller situationen under regel 8:1 vad som är tillåtet eller under 8:2 – vad som inte är tillåtet men inte ska leda till en personlig bestraffning.

Exempel 1a

Från sidan

Överkropp

Medium

Medium

Exempel 1b

Från sidan

Hög

Stor

Försvararen kommer från sidan och försöker hålla fast linjespelaren för att förhindra möjligheten till ett avslut. Försvaren lyckas dock inte helt utan linjespelaren kan fortsätta och ta ett skott mot mål. Dynamiken är MEDIUM i ojustheten och effekten på anfallspelaren är MEDIUM.

För att dynamiken ska bedömas som hög i en sådan här situation krävs mer kraft i fasthållningen eller att försvararen drar ner anfallaren.

När det gäller effekt så är det 2 saker man ska bedöma. Dels den utsatta spelarens förmåga att fortsätta spela bollen, dvs passa vidare eller ta ett skott på mål – och dels risken för skada på grund av ojustheten. I just den här situationen har vi ingen direkt risk för skada och spelaren kan ta ett skott mot mål, även om det är med reducerad kraft.

Försvarspelaren blir bortfintad och kommer upp med armen runt halsen på anfallaren och drar ner anfallaren som förlorar all möjlighet att spela bollen vidare.

Jämfört med situation 1a har vi här hög dynamik eftersom spelaren dras ner av försvaren. Anfallaren kan inte på ett rimligt sätt spela bollen vidare eller ta ett skott, risken för skada är klart högre här pga att ojustheten är mot hals.

Övning beslutskriterierna

Videon innehåller 5 klipp, pausa efter varje klipp och lämna ditt svar nedan. Varje klipp har ett nummer i högra hörnet – 1, 2 osv. Först visas klippet i normal fart och därefter i repris.

Fasthållning [Ungdom]

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: