inKonsekvent bedömningsnivå

Vad

Blås alltid lika & konsekvent åt båda håll

Hur

Hjälp varandra i domarparet - headset är en fördel

Varför

Upplevs du inkonsekvent vinner du ingen respekt

2 likvärdiga situationer - 1

Olika bestraffningar i likvärdiga situationer

2 likvärdiga situationer - 2

Frikast respektive straffkast för likvärdiga situationer

2 likvärdiga situationer - 3

Olika bedömningar av offensiv foul i två anfall direkt efter varandra
Scroll to Top