Kommunikation

Vad

Tydliga tecken och bestämt kroppspråk

Hur

Behovsanpassat och ta alltid ögonkontakt med spelaren

Varför

Skapar förtroende och ger vägledning

Ingen ögonkontakt

Domaren säkerställer inte budskapet

Domaren delar ut en varning utan att skapa ögonkontakt och få bekräftelse att spelaren tagit emot budskapet.

En varning utan bekräftelse från spelaren är verkningslös – syftet med varningen är att markera vart gränsen går, för såväl den berörda spelaren som övriga intressenter.

Kommunikation vid varning

Domarna ger samma budskap

Försvarsspelaren varnas för en ojusthet mot m6. Domarna kommunicerar och får därmed samma bild av situationen.

Den ena domaren delar ut varningen till spelaren som begått ojustheten och får bekräftelse från spelaren.

Den andra domaren kommunicerar för en spelare i andra laget varför varningen delades ut.

Ett bra exempel på samarbete mellan domarna där kommunikationen hålls ihop hela vägen.

Försvarare håller i tröjan

Kommunikation mellan domarna

Måldomaren använder sitt headset för att be plandomaren om hjälp med att kommunicera med en försvarsspelare som håller i m6 tröja.

Plandomaren kan framifrån ta kontakt med försvarsspelaren och verbalt korrigera. Spelaren bekräftar till plandomaren.

Ett bra samarbete mellan domarna och ett utmärkt sätt att kommunicera och justera “felaktigheter” utan att störa spelrytmen med spelavbrott.

Headset

Kommunikation mellan domarna

Domarna använder headsetet för att “peppa” varandra och för att stämma av arbetsfördelning samt speltid.

Försvarsspelaren vill få med sig en avblåsning för offensiv foul. Måldomaren tecknar inifrån målgården att försvarsspelaren ska ställa sig upp. Plandomaren förstärker budskapet med verbal kommunikation samt med tecken.

Tajming

Kommunikation utan att störa spelet

Plandomaren ser att en av försvarsspelarna ligger på gränsen för vad som är tillåtet.

Istället för att avbryta spelet kommunicerar plandomaren genom sitt headset till måldomaren som vid spelvändningen springer upp i rygg på försvarsspelaren för att informera att domarna observerat händelsen.

Ett mycket bra agerande från domarna som bygger förtroende hos spelarna. Istället för en onödig avblåsning och en “billig” bestraffning så ger domarna spelaren chansen att korrigera sitt försvarsspel.

Delegaten blåser av

Ex på kommunikation med "bordet"

Delegaten blåser av spelet för felaktigt inträde på spelfältet.

Det visar sig dock att avblåsningen var felaktig. När spelet ska återstartas är det problem med matchtiden.

Domaren tar åter kontakt med delegaten. Därefter informerar domaren på ett tydligt och bra sätt tränarna i båda lagen vad som är fel.

Scroll to Top