Omprov Regelprov /Regiondomarkursen 2019-20

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Omprov under nästa vecka dvs 9-15 september.

För godkänt resultat krävs 16 rätt.
Du har här möjligheten att göra ditt omprov och du ser resultatet direkt efter inlämnat prov.
Tidsgränsen är 30 minuter.
Från det du startar provet.

Scroll to Top