Grunderna del 1 – Spelplanen, speltid och bollen

Har du koll på grunderna i Handbollens spelregler? Vi presenterar i den här artikeln och kommande, de mest grundläggande reglerna som kan vara bra att ha koll på!

Samtliga foton i det här inlägget kommer från Viktor Ljungström, kolla gärna in alla hans bilder på: http://www.viktorljungstrom.se/

Klicka på bilden för att få den i större format

Bilden visar i princip allt väsentligt kring spelplanen och dess linjer, det som saknas är begränsningslinjen för coaching zonen.Spelplanen är 20m bred och 40m lång och delas på mitten av mittlinjen. Kortsidorna utgörs av mållinjen samt de yttre mållinjenerna som förlänger mållinjen utanför stolparna. Långsidorna utgörs av sidlinjen.
 Linjerna och dess funktion

 

Sidlinjerna: Eller mer korrekt sidlinjen på långsidorna och den förlängda mållinjen på kortsidorna är 40meter respektive 20 meter och utgör spelfältet.

Målvaktens begränsningslinje: Linjen återfinns 4-meter från mållinjen och utgör den gräns som målvakten inte får överskrida vid ett straffkast, skulle målvakten överskrida linjen och rädda så ska straffkastet göras om.

Målgårdslinjen: 6 meter ut från mållinjen finns målgårdslinjen. Målgårdslinjen begränsar flera saker i spelet och vi återkommer till målgården i flera olika avsnitt. Kortfattat så talar linjen om för oss vart försvarare och anfallare inte får befinna sig i sitt försvars- respektive anfallsspel. Målgården sätter också gränser för vad målvakten får och inte får göra i olika situation samt reglerar igångsättandet av spelet vid målvaktskast.

Straffkastlinjen: Vid felaktigt försvarsspel som förstör en klar målchans ska spelet återstartas med straffkast, straffkastet utförs från straffkastlinjen – 7 meter från mållinjen. Spelaren som ska lägga straffkastet får inte trampa på – eller över straffkastlinjen, innan bollen lämnat kastaren hand.

Frikastlinjen: För regelförseelser där spelet ska återstartas med frikast och där förseelsen skett mellan frikastlinjen och målgårdslinjen så anger frikastlinjen från vilken punkt frikastet ska läggas. Frikastlinjen utgörs av en streckad linje och avståndet till mållinjen är 9 meter. I princip får ingen anfallsspelare befinna sig innanför linjen när ett frikast ska utföras.

Begränsningslinjen för avbytarområdet: 10 meter från mittlinjen (på sidlinjen och den sida där avbytarområdet är) ska det finnas en linje som begränsar avbytarområdet. Avbytarområdet utgör det område där avbytarna ska sitta samt sätter gräns för hur långt ner mot egna målet som en tränare får gå för att coacha laget.

Avbytarlinjen: Den här linjen sätter gräns för inom vilket område som byten ska ske. Linjen finns 4,5 meter från mittlinjen. Att byta utanför detta område ska bestraffas med 2 minuters utvisning för den först felande spelaren.

Vad som gäller för spelare och ledare
 

En grundläggande regel är att alla linjer tillhör det område de begränsar. Detta är viktigt att känna till och har praktisk betydelse för spelarna.

Sidlinjerna – dvs de linjer som avgränsar hela spelfältet ( 40m x 20m) tillhör spelfältet. En spelare som trampar på linjen är fortfarande på spelfältet, men om spelare trampar utanför linjen så har han lämnat spelfältet och det är inte tillåtet.

Målgårdslinjen – Eftersom linjen tillhör området det begränsar så ger detta oss följande:

 • En anfallspelare eller försvarsspelare som trampar på linjen är regelmässigt i målgården.
 • En målvakt som trampar på målgårdslinjen (men inte över…) är fortfarande i målgården.

 Jag tror du förstår principen för linjerna nu. Vid straffkast och frikast måste spelaren som ska utföra kastet vara bakom linjen, medans en målvakt alltid får vara på, men inte över, de linjer som omsluter och finns i målgården.

 

Om en spelare gör fel vid t ex ett frikast eller straffkast och trampar över eller glider över (eller på) linjen INNAN bollen lämnat handen så anses kastet felaktigt utfört och ska resultera i frikast till det andra laget.

Avbytarlinjen: När byten ska ske måste de göras i området mellan mittlinjen och avbytarlinjen och den spelaren som ska lämna spelet måste gå ut först innan den tillkommande spelaren får beträda spelfältet. Byten som görs utanför avbytarlinjen och mittlinjen ska bedömas som felaktigt byte som ska bestraffas med 2 minuters utvisning för den spelaren som bytt fel.

Avbytarområdet: Normalt ska alla spelare och ledare befinna sig innanför avbytarområdet, dvs från mittlinjen till begränsningslinjen. Numera finns en justering som innebär att ledarna inte får röra sig hela vägen till mittlinjen utan måste stanna strax innan sekretariatsbordet. Detta för att tidtagare, sekreterare och delegat ska ha möjlighet att följa spelet utan att någon står i vägen.

 

Minihandboll spelas “på tvären”, dvs man delar av en normal handbollsplan och spelar så att den normala spelplanens bredd blir minihandbollens långsida. Därmed så blir måttet för längden på planen 20 meter, jämfört med den normala spelplanen som är 40 meter lång. Bredden på en minihandbollsplan ska vara 12 meter.

Målet ska vara 2 meter brett och 1,7 meter högt.

De flesta linjer som finns på en normalstor handbollsplan saknas i minihandboll. Anledningen till att linjerna inte används är dels av praktiska skäl men också för att minihandboll syftar till lek och att väcka intresse för handbollen – då blir linjerna mindre viktiga.

Målvaktens begränsningslinje: Den här linjen finns inte på en minihandbollsplan

Målgårdslinjen: Målgårdslinjen ska börja 1 meter från sidlinjen

Straffkastlinjen: Även i Minihandboll kan det dömas för straffkast, linjen ska vara 4 meter från mållinjen. Det viktigaste när man blåser straffkast är att förklara för den spelare som gjort fel varför det blev straff. Förklara också för spelaren som ska lägga straffen att foten ska vara bakom linjen och i kontakt med golvet – BLÅS dock inte av för felaktigt utfört straffkast om spelare gör fel. Låt istället spelaren göra om straffkastet.

Frikastlinjen: Den här linjen finns inte på en minihandbollsplan, frikast utförs från den plats där bollen när du blåste för frikast. Om frikastet blir för nära målgårdslinjen så flyttar du ut spelarn lite grann. Glöm inte att förklara för spelarna varför det blev frikast.

Begränsningslinjen för avbytarområdet: Linjen finns ej inom Minihandboll

Avbytarlinjen: Finns ej inom Minihandboll – När dessa spelare ska byta kan det vara klokt att göra ett kort avbrott i spelet eftersom det ofta är hela laget som byter på samma gång.

Speltiden

Inom handbollen delar vi in våra aktiva i 3 huvudkategorier i relation till speltid:

 1. Barn 8 – 12 år, spelar normalt 2 x 20 minuter med 10 minuter halvtidspaus
 2. Ungdomar 12 – 16 år, spelar normalt 2 x 25 minuter med 10 minuter halvtidspaus
 3. Ungdomar och Seniorer från 16 år och äldre, spelar normalt 2 x 30 minuter med 10 minuter halvtidspaus
 4. Minihandboll – Speltiden kan variera mellan distrikt och även inom distrikt beroende av tävling. En vanligt förekommande speltid är 2 x 10 min med 5 minuter halvtidspaus

Bollen

För alla bollar och vid match gäller följande:

 • Bollen består av ett hölje av läder eller konstmaterial
 • Bollen måste vara rund
 • Bollens yta får inte vara bländande eller hal
 • Vid varje match ska minst två reglementsenliga bollar finnas tillgängliga
 • Reservbollen ska vara vid sekretariatet under matchen
 • Domarna avgör när en reservboll ska användas
 • Vid minihandboll i de yngsta klasserna bör bollen vara av ett mjukt material som inte skadar barnen

Bollstorlekar

50-52 cm och 290-330 g (IHF storlek 1) för kvinnlig ungdom (8-14 år) och manlig ungdom (8 till 12 år)

54-56 cm och 325-375 g (IHF storlek 2) för kvinnliga spelare, för kvinnlig ungdom (över 14 år) och manlig ungdom (12 till 16 år)

58-60 cm och 425-475 g (IHF storlek 3) för manliga spelare och för manlig ungdom (över 16 år)

IHF:s kommentar

De tekniska kraven på bollarna som används i alla officiella matcher finns i IHF:s bollreglemente. Storleken och vikten för bollar som används för minihandboll är inte fastställda i de vanliga spelreglerna.

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: