Nya direktiv och tolkningar från IHF inför säsongen 2019

 

 

Internationella Handbollsförbundet (IHF) har nyligen släppt en uppdaterad version av sina direktiv och riktlinjer som finns som ett tillägg till regelboken. Jag redogör här nedan för de direktiv som är helt nya för säsongen 2019/2020 men jag rekommenderar också att du läser IHF´s senaste publikation (länk) som även innehåller de direktiv och tolkningar som kom förra säsongen och jag misstänker att många inte ännu fått dessa till sig.

 

 2019 – Nytt direktiv, regel 2:5

Om en målvakt blir skadad i samband med ett frikast som ska utföras efter slutsignalen så är det tillåtet för det försvarande laget att byta målvakt.

 

Min kommentar: Bra att detta nu kommer in i regelboken, att det inte funnits med sedan tidigare är helt enkelt en miss.

 

2019 – Nytt direktiv, Frikast och straffkast efter slutsignal (Regel 2:6 och 8:10c)

I händelse av ett regelbrott eller osportsligt uppträdande av försvarande lag under utförande av ett frikast eller straffkast när speltiden är slut så ska den skyldige spelaren få en personlig bestraffning under regel 16:3, 16:6 eller 16:9. Om försvaren har en negativ påverkan på kastets resultat (= bollen går inte i mål) så ska kastet göras om. Regel 8:10c är inte tillämplig vid dessa situationer.

 

Min kommentar: En vettig justering som anpassar regeltillämpningen med regelns ursprungliga intention, dvs att förhindra osportsliga handlingar under speltiden och då särskilt under matchens sista 30 sekunder. Om man översätter ovan till svenska så tar man nu bort automatisk diskvalifikation vid störande/förhindrande av ett frikast eller straffkast om speltiden är slut. En ytterligare konsekvens av den nya tolkningen är att ett frikast inte längre kan omvandlas till ett straffkast efter speltidens slut. Här är det dock viktigt att vid matchtid 59.59 så gäller fortfarande regeltexten under 8:10c fullt ut.

 

2019 – Nytt direktiv, regel 3:3

IHF, Kontinentförbund och Nationsförbund har rätt att tillåta att man använder en reservboll som inte är placerad vid sekretariatet. Användandet av reservboll beslutas av domarna i enlighet med regel 3:4

 

Min kommentar: Om det i verkligheten fanns problem med detta innan detta nya direktiv så är det nog rätt skönt för alla inblandade att frågan nu fått ett rimligt förhållningssätt.

 

2019 – Nytt direktiv, regel 4:7 – 4:9

IHF, Kontinentförbund och Nationsförbund har nu rätt att tillåta teknisk utrustning i avbytarområdet. Utrustningen måste användas på ett sportsligt sätt och inkluderar inte utrustning för att kommunicera med en diskvalificerad ledare eller spelare.

 

Min kommentar: Skönt för de svenska och internationella klubblag samt landslag som fram tills nu verkar ha brutit mot gällande regelverk. Alltid bra med tydlighet.

 

2019 – Uppdatering av redan existerande direktiv, diskvalifikation av målvakt enligt regel 8:5 IHF´s kommentar.

 Regeln gäller när målvakten kommer inifrån målgården eller en liknande position utanför målgården och orsakar en frontalkrock med en motståndare. Regeln gäller inte när:

 

a-     Målvakten springer i samma riktning som motståndaren, t ex efter ett återinträde på spelfältet från avbytarområdet.

b-    Anfallaren springer efter bollen och bollen är mellan anfallaren och målvakten.

 

Vid situationer under a och b ska domaren fatta beslut baserat på sin observation av fakta.

 

Min kommentar: Ett potentiellt getingbo…även om jag tycker att regeln behövde en förändring. Den bästa formuleringen tycker jag är frontalkrock, därmed får vi förhoppningsvis bort rent löjeväckande diskvalifikationer för att målvakten snuddat vid en spelare. Getingboet kan uppstå i de fall då domaren ska avgöra om ett kontringspass passerat anfallsspelaren eller inte vid tidpunkt för kollision. Här vill det nog till att kursledarna lägger lite extra fokus och diskussion så att domarna förstår andemeningen med direktivet snarare än hänger upp sig på den exakta texten. Min absoluta tolkning är att bollen ska ha passerat anfallaren och haft golvkontakt för att b-alternativet ska gälla. Dock är det SHF´s DK som har tolkningsföreträde i dessa frågor och de kommer förhoppningsvis ut med ett förtydligande kring hur direktivet ska tolkas.

 

2019 – Nytt direktiv, Regel 16:9d

Om en spelare efter en diskvalifikation gör sig skyldig till extremt osportsligt uppträdande enligt regel 8:10a ska spelaren bestraffas med ytterligare diskvalifikation med en skriftlig rapport. Laget reduceras med 1 spelare under 4 minuter (2 + 2).

 

Min kommentar: Som direktivet är skrivet så kan nu en spelare få 2 diskvalifikationer i samma match, faktiskt lite smålustigt. Tror inte att just dessa situationer är något som vi har några problem med i Sverige men IHF skriver ju regler som gäller globalt.

 

2019 – Nytt direktiv, ”vältskydd” på mål (Regel 1:2)

Målen måste vara säkert förankrade i golv eller vägg alternativt vara utrustade med ett ”vältskydd”. Detta påbud har antagits för att undvika olyckor.

 

Min kommentar: Ett bra, självklart och mycket viktigt tillägg till anvisningarna runt spelplanens beskaffenhet. Det har historiskt inträffat riktigt tragiska olyckor med handbollsmål (länk).

 

 

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: