Inkast och Målvaktskast

Inkast och Målvaktskast - Regel 11 & 12

Testet består av 10 frågor som slumpas fram ur en databas som består av 17 frågor, för att låsa upp nästa övningsprov (Regel 13 och 14) behöver du ha minst 80% rätt. Samtliga frågor är relaterade till:

Regel 11 – Inkast
Regel 12 – Målvaktskast

Varje fråga ger 1 poäng. Observera att vissa frågor innehåller mer än
ett korrekt svarsalternativ (kan du kryssa i 2 eller flera alternativ
så är MINST två av svarsalternativen rätt), för att få poäng på
flervalsfrågorna krävs att alla korrekta svar kryssats i – vi delar inte
ut några halva poäng…

Lycka till!
Ref-Edu.com

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: