Mål och Avkast

Övningsprov

Testet består av 10 frågor som slumpas fram ur en databas som består av 17 frågor, för att låsa upp nästa övningsprov (Regel 11-12) behöver du ha minst 80% rätt. Samtliga frågor är relaterade till:

Regel 9 – Mål
Regel 10 – Avkast

Varje fråga ger 1 poäng. Observera att vissa frågor innehåller mer än
ett korrekt svarsalternativ (kan du kryssa i 2 eller flera alternativ
så är MINST två av svarsalternativen rätt), för att få poäng på
flervalsfrågorna krävs att alla korrekta svar kryssats i – vi delar inte
ut några halva poäng…

Lycka till

Ref-Edu.com

Du måste specificera en text.

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: