Protestgrundande fel – felaktigt inträde

Vi har väldigt få situationer inom Svensk Handboll som leder till protester – därför kan det vara intressant med en kort genomgång kring vad som gäller. Vill understryka att vi varken i klippet eller texten gör någon värdering kring vad ett eventuellt utfall Protestutskottet kan tänkas bli – det här är komplexa frågor eftersom sakfrågan och yrkande (omspel) kan bedömas olika.

Först vill jag säga att just det som inträffar i den här matchen är en situation som fått “förhöjd risk” efter att de nya reglerna med extra utespelare infördes och detta är vad jag vet, det första protestärendet efter regeländringen 2016 – Det tycker jag är värt en guldstjärna till våra tidtagare och sekreterare som inom Svensk Handboll håller en fantastiskt bra nivå, självklart har det på Elitnivå också hjälpt att man sedan några år tillbaka använder delegat på alla matcher (i HBL och SHE).

För att en protest ska tas upp för behandling så prövar man först om själva sakfrågan är protestgrundande. Rena bedömningssituationer så som steg, utvisning, offensiva fel etc är inte protestgrundande, vilket framgår av regel 17:11. Däremot så är fel i speltiden, felaktiga byten, felaktiga inträden, användande av ej deltagarberättigad spelare etc protestgrundande. Så händelsen i klippet mellan Önnereds HK – VästeråsIrta HK bör falla under sådant som går att protestera mot eftersom just tillkommande spelare är tydligt förklarat i Klarläggande 7a (huvudreglerna är 4:2-3 och reglerna 5-6), för dem som själva vill läsa på.

Utöver att sakfrågan ska vara protestgrundande så måste protesten lämnas in på ett korrekt sätt, hur det går till framgår av SHF´s tävlingsbestämmelser och vi redogör inte för dem i sin helhet här men kan ändå nämna att i korthet handlar det om att man ska anmäla till SHF (t ex till domare/delegat) inom 1 timma att man avser protestera mot en/flera händelser i matchen. Formalia är viktigt att ha koll på – görs inte detta på rätt sätt så riskerar ärendet avslås utan prövning.

Att en situation är protestgrundande innebär att Protestutskottet (PU) kommer gå igenom vad som hänt och på vilket sätt händelsen ev har påverkat matchens resultat – och det där sista är viktigt. Även om protesten fastslås som korrekt så innebär det inte att matchen kommer spelas om. Protestutskottet kan i princip komma fram till 3 olika beslut när ett ärende beviljats prövning (kan ev finnas fler tänkbara beslut):

  1. Situationen/händelsen visar sig efter djupare granskning falla under regel 17:11, dvs sådant som inte är protestgrundande
  2. Protesten går igenom i sakfrågan men lämnas utan åtgärd i yrkandet (oftast yrkar man på omspel) med motivering att situationen/händelsen inte anses ha varit avgörande för slutresultatet i matchen.
  3. Protesten går inom i både sakfrågan och yrkandet (omspel) med motivering att situationen/händelsen haft en avgörande betydelse för matchens resultat

Utmaningen här är att avgöra vad som är matchavgörande. Ingen lätt uppgift och därför sitter personer med lång och bred erfarenhet från regel- och tävlingsfrågor. Förutom sin egna kunskap så har PU tidigare ärenden att utgå från, självklart är varje fall unikt – men i historiken kan man hitta viss vägledning och säkerställa att likvärdiga situationer bedöms och hanteras på likvärdiga sätt.

2 reaktioner på ”Protestgrundande fel – felaktigt inträde”

  1. Solklart fel av Sekretariat/Delegat. Flera bortkastade bollar av båda lagen under tiden. Borde inte bli omspel av detta. Vem ska då stå för reskostnaden för bortalaget?

Kommentarer är stängda.

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: