Straffkast & Videotest

I början av säsongen var det en del fokus på att det var många straffkast. Det fanns också (helt korrekt) en syn på att det var för lätt att få straff. Ju längre säsongen hållit på ju bättre nivå har det blivit – så vi hoppas såklart att den trenden håller i sig under slutspelet. Komplexiteten i bedömningen av straffkast ligger i den fart som spelet har idag samt att det i vissa matcher är alldeles för mycket orent spel med tröjdrag och fasthållningar inne på 6m (här ska inte endast försvararna utses till “syndabockar” utan även det att linjespelarna allt för ofta tillåts spela med allt för breda ben och med låg tyngdpunkt).

Det vi vill undvika är att ge linjeavslut eller för den delen genombrott dubbla chanser. Har man fått en skapligt ärlig chans och får i väg ett hårt skott innanför ramen, så bör det enligt mig, krävas en hel del för att man ska ge anfallande lag ett straffkast.

Offensivt fel/Straffkast är också ett svårbedömt område, ofta vid kantsituationer eller utsida 2 där domaren har att avgöra om försvararen är på plats SAMT hur hen kom på plats…

Arbetsfördelning mellan domarna

För att få en jämn och konsekvent bedömning av straffkast så måste domarna ha en fungerande arbetsfördelning mellan sig. Anledningen är så enkel som att en och samma situation kan upplevas på helt olika sätt beroende av om du är måldomare eller plandomare. Det mest grundläggande är såklart att det i princip alltid är måldomaren som avgör om en situation ska leda till straffkast eller inte. Måldomarens position gör det mest lämpligt avseende möjligheten att bedöma:

  1. Om spelaren är fri med målvakten, dvs inte har någon försvarsspelare mellan sig själv och målvakten
  2. Om anfallspelaren har full kropps- och bollkontroll

Dessa 2 punkter är grundläggande för att straffkast ska dömas. Det finns som alltid undantag:

  • Försvarsspelare använder målgården för att förstöra en klar målchans eller möjlighet till klar målchans

Ovan punkter tror jag alla håller med om ska bedömas av måldomaren – Det som inte alla är överens om (vilket är tydligt när man kollar på matcher oavsett nivå) är vem som ska avgöra om personliga bestraffningar ska utdelas i samband med straffkast. Jag menar att även detta till 99% är måldomarens uppgift. Anledning är att måldomaren har/ska ha – full kontroll på situationen som leder till ett straffkast och som jag redan nämnt så kan en och samma situation upplevas väldigt olika beroende på vart du är placerad som domare. Måldomaren har bäst placering för att göra en helhetsbedömning av situationen, i det ingår bland annat att bedöma effekten av den ojusthet som ledde fram till straffkast. Med effekt menas här vad som hände med den spelare som blev tacklad.

När plandomaren börjar dela ut bestraffningar i samband med straffkast så ökar alltid risken för att bedömningsbalansen rubbas, dvs att man bedömer olika mellan lagen samt i likvärdiga situationer. När man bedömer likvärdiga situationer från samma position – då upplevs situationerna till 99% på samma sätt. När man bedömer likvärdiga situationer från olika positioner – då upplevs situationerna till 99% olika. Både logiskt och enkelt.

Kommentar till ovan klipp:

Situationen är ett bra exempel på hur fel det kan bli när plandomaren ska lägga sig i en straffkast situation. Måldomaren har full kontroll och kan enkelt bedöma hur allvarlig knuffen är. Spelaren som blev knuffad landar kontrollerat utan dramatik, han ska självklart ha straffkast med sig men 2 minuters utvisningen är för mycket. Det här är en typ av misstag som förekommer i mellan åt och jobbar man bort detta så kommer resultatet att bli en jämnare och mer likvärdig bedömning.

Regeltest straffkastbedömning

För att genomföra nedan regeltest måste du ha ett konto hos oss. Samtliga distriktsförbund är anslutna så om du är domare och saknar konto så kontaktar du oss via vår supportsida. I dagsläget har vi inte kapacitet att erbjuda medlemsskap för enskilda personer som inte är domare.

Bedömning av straffkast – Elitniva

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: