Videotest – Varning eller 2 minuter

Vad ska bedömas progressivt och vad ska ge direkt 2 minuter utvisning? Här har du möjlighet att testa av dina kunskaper. Det är helt fritt att göra testet men för att få fram ditt resultat så behöver du ange ditt namn alt alias.

Bedömningarna av situationerna har gjorts av Mikael Claesson & Maths Nilsson, vi vill göra er uppmärksammade på att Svenska Handbollförbundets Domarkommitté har tolkningsföreträde. Det innebär att OM vi får information om annorlunda tolkningar än de vi gjort så kommer vi att ändra tolkningen så att de stämmer överens med vad SHF´s DK anser vara rätt.

Den progressiva bestraffningsskalan finns för att du som domare ska ha ett verktyg för att hålla matchen på en bra nivå. Men vissa situationer är såpass allvarliga att de alltid ska bestraffas med direkt 2 minuter utvisning. Du kommer här få öva på att skilja mellan vad som ska bestraffas progressivt (regel 8:3) och vad som ska bestraffas med direkt 2 minuter (regel 8:4). I testet finns också situationer som inte ska bestraffas alls (regel 8:2).

Testet består av 5 frågor som slumpas fram ur vår databas.

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: